Συνεργασία με Τηλεματική

Ενσωματώστε εύκολα.

Το Προηγμένο Σύστημα Υποστήριξης Οδηγού Mobileye ενσωματώνεται απρόσκοπτα στα περισσότερα συστήματα διαχείρισης στόλου και τηλεματικής.

Για βελτιωμένη ανάλυση, τα συγκεντρωτικά δεδομένα μπορούν εύκολα να εξαχθούν σε συστήματα τηλεματικής ή διαχείρισης στόλου άλλου κατασκευαστή, προσφέροντας μεγαλύτερη παρακολούθηση του στόλου σας και εικόνα της συμπεριφοράς του οδηγού. Το πραγματικό πλεονέκτημα του Mobileye, ωστόσο, είναι ότι είναι μια λύση σε πραγματικό χρόνο, που σημαίνει ότι δεν απαιτεί κάποιο διαχειριστή που να αφιερώνει χρόνο για επανεξέταση των ιστορικών δεδομένων.

Όλες οι ειδοποιήσεις είναι διαθέσιμες μέσω του καναλιού Mobileye CAN για τηλεματική και ενσωμάτωση σε συστήματα τρίτων.