Πώς Λειτουργεί

Πώς το Mobileye προστατεύει τους οδηγούς;

Για να επιτύχουμε τα υψηλά πρότυπα που θέτουμε για την αποφυγή σύγκρουσης και την ασφάλεια των οδηγών, το Mobileye χρησιμοποιεί ένα μοναδικό αισθητήρα τεχνητής όρασης σε τρία εύκολα βήματα.

Βήμα 1. Παρακολούθηση

Ο αισθητήρας βλέπει τον δρόμο μπροστά και αναγνωρίζει:

-Οχήματα
-Πεζούς
-Ποδηλάτες
-Σημάνσεις οδοστρώματος
-Πινακίδες ορίου ταχύτητας

Βήμα 2. Συλλογή

Η συλλογή όλων αυτών των πληροφοριών επιτρέπει στο σύστημα να υπολογίζει συνεχώς την απόσταση και τη σχετική ταχύτητα του οχήματός σας σε σχέση με άλλα οχήματα και πεζούς, τη θέση του οχήματος σε σχέση με τις σημάνσεις του οδοστρώματος και την ταχύτητα του οχήματος. Αυτή η αδιάλειπτη συλλογή πληροφοριών παρακολουθείται και υπολογίζεται ξανά και ξανά.

Βήμα 3. Προσδιορισμός

Το σύστημα λοιπόν καθορίζει αν υπάρχει ενδεχόμενος κίνδυνος και προειδοποιεί τον οδηγό με οπτικές και ηχητικές ειδοποιήσεις.

Κοιτάξτε μέσα από το φακό ενός συστήματος Mobileye

Το Mobileye σε λειτουργία κατά τη διάρκεια της ημέρας. Προβολή στο YouTube
Το Mobileye σε λειτουργία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Προβολή στο YouTube

Οι οπτικές και ηχητικές ειδοποιήσεις είναι μοναδικά προορισμένες να αντιμετωπίσουν μερικές από τις κύριες αιτίες συγκρούσεων που έχουν επισημανθεί από μεγάλους οργανισμούς ασφάλειας αυτοκινήτων. Για την ακρίβεια, μελέτες της Εθνικής Υπηρεσίας Μεταφορών και Διαχείρισης Ασφάλειας, του Τμήματος Μεταφορών και του Ινστιτούτου Μεταφορών της Βιρτζίνια καταδεικνύουν ότι:

  • Το 93% των ατυχημάτων που διερευνήθηκαν στη μελέτη οφείλονταν σε ανθρώπινο σφάλμα, ενώ η πρωταρχική αιτία ήταν η απροσεξία του οδηγού.
  • Σχεδόν το 80% των τρακαρισμάτων και το 65% των παραλίγο τρακαρισμάτων περιελάμβαναν κάποια μορφή απροσεξίας οδηγού μέσα στα τρία τελευταία δευτερόλεπτα πριν από το συμβάν.
  • Στο 40% των οπίσθιων συγκρούσεων δε σημειώνεται καθόλου χρήση φρένων.
  • Το 60% των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων οφείλεται σε ακούσια απομάκρυνση λωρίδας.

Η Mobileye αντιμετωπίζει όλες αυτές τις ανησυχίες με ένα Προηγμένο Σύστημα Υποστήριξης Οδηγού, το οποίο είναι αδιάσπαστο, δεν είναι ποτέ κουρασμένο και είναι 99% ακριβές.

Αυτές οι προειδοποιήσεις είναι ζωτικής σημασίας, δίνοντας στον οδηγό κρίσιμο χρόνο να αντιδράσει και ενδεχομένως να αποτρέψει, ή τουλάχιστον να μετριάσει, μια σύγκρουση.

Ξεκινήστε με την αλλαγή της ασφάλειας του στόλου σας σήμερα. Μιλήστε με κάποιον ειδικό για να οδηγήσετε το στόλο σας στο δρόμο προς την επιτυχία.