Λειτουργίες

Τι μπορεί να κάνει;

Ως το απόλυτο Προηγμένο Σύστημα Υποστήριξης Οδηγών με λειτουργία όλα-σε-ένα, που διατίθεται σε διαχειριστές στόλων ως πρόσθετο, το Mobileye μπορεί να παρέχει τέσσερις διαφορετικές, σωτήριες ειδοποιήσεις, καθώς και δύο επιπλέον ενημερώσεις.

Ειδοποίηση πρόσθιας σύγκρουσης, συμπεριλαμβανομένης ειδοποίησης πρόσθιας σύγκρουσης πόλης

Ειδοποιεί τους οδηγούς για μια επικείμενη σύγκρουση στο οπίσθιο μέρος άλλου αυτοκινήτου, φορτηγού ή μοτοσικλέτας.
-Ένα εικονίδιο κόκκινου οχήματος προειδοποιεί για επικείμενη σύγκρουση με προπορευόμενο όχημα μέχρι και 2,7 δευτερόλεπτα πριν.
-Ενεργό υπό οποιαδήποτε ταχύτητα.

Παρακολούθηση πορείας και προειδοποίηση

Βοηθά τους οδηγούς να διατηρούν ασφαλή απόσταση από προπορευόμενα οχήματα, παρέχοντας οπτικές και ακουστικές ειδοποιήσεις όταν η απόσταση γίνεται επικίνδυνη.
-Εμφανίζει το χρόνο μέχρι το προπορευόμενο όχημα, σε δευτερόλεπτα, όταν ο χρόνος αυτός γίνεται 2,5 δευτερόλεπτα ή λιγότερο.
-Το εικονίδιο πράσινου οχήματος δηλώνει ασφαλή χρόνο μέχρι το προπορευόμενο όχημα, ενώ το κόκκινο εικονίδιο, επικίνδυνο.
-Ενεργό με ταχύτητα άνω των 30 kmh.

Ειδοποίηση απομάκρυνσης από λωρίδα

Παρακολουθεί τη σήμανση στο οδόστρωμα και ενημερώνει τους οδηγούς με οπτικές και ηχητικές ειδοποιήσεις όταν παρατηρείται απόκλιση από τη λωρίδα χωρίς κατάλληλη ειδοποίηση με χρήση φλας.
-Ενεργό με ταχύτητα άνω των 56kmh.
-Ειδοποίηση με εικονίδιο δεξιάς /αριστερής λωρίδας, ανάλογα με την περίπτωση.

Ανίχνευση πεζών και ποδηλάτων και ειδοποίηση σύγκρουσης

Ενημερώνει τον οδηγό για την ύπαρξη πεζού ή ποδηλάτη στη ζώνη κινδύνου και προειδοποιεί τους οδηγούς για επικείμενη σύγκρουση με πεζό ή ποδηλάτη.
-Ενεργό σε ταχύτητες κάτω από 50 kmh (μπορεί να αυξηθεί σε 70 kmh), δίνοντας στον οδηγό χρόνο να αντιδράσει και να κάνει διορθωτικές κινήσεις.
-Το κόκκινο εικονίδιο πεζών προειδοποιεί για επικείμενη σύγκρουση.
-Ειδοποίηση με εικονίδιο δεξιάς /αριστερής λωρίδας, ανάλογα με την περίπτωση.

Ειδοποίηση ορίου ταχύτητας

Η ειδοποίηση ορίου ταχύτητας αναγνωρίζει και διαβάζει πινακίδες ορίου ταχύτητας επιτρέποντας στο σύστημα να ενημερώνει τον οδηγό αν το όχημα υπερβαίνει το αναφερόμενο όριο ταχύτητας.
-Το όριο ταχύτητας αναβοσβήνει στο EyeWatch.
-Ενεργό υπό οποιαδήποτε ταχύτητα, αλλά μόνο σε λωρίδα πορείας ελεύθερη οχημάτων για απόσταση που ξεπερνά τα 3 δευτερόλεπτα από προπορευόμενο όχημα.
-Δευτερεύουσα σε σχέση με τις υπόλοιπες ειδοποιήσεις.

Έξυπνος έλεγχος φώτων πορείας

Με τον έλεγχο στα φώτα πορείας δεν έχετε κανένα λόγο να ανησυχείτε για το αν εμποδίζετε την όραση άλλου οδηγού. Η λειτουργία αυτή αυτόματα ενεργοποιεί / απενεργοποιεί τους προβολείς ανάλογα με το επίπεδο φωτισμού και τη σχετική απόσταση από άλλα οχήματα.
-Το πράσινο εικονίδιο υποδηλώνει ότι ο έλεγχος είναι ενεργοποιημένος.
-Το μπλε εικονίδιο υποδηλώνει ότι η λειτουργία είναι ενεργή.

Υπενθύμιση απενεργοποίησης φλας

Ειδοποιεί τον οδηγό εάν το ένα ή και τα δύο φλας παραμένουν ενεργά για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ένδειξη χαμηλής ορατότητας

Ειδοποιεί τον οδηγό σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας. Το σύστημα θα συνεχίσει να λειτουργεί, ωστόσο, η ικανότητα ανίχνευσης μπορεί να είναι περιορισμένη.

Προαιρετικές Λειτουργίες και Βελτιώσεις:

Εξασφαλίστε περισσότερα από το δικό σας σύστημα Mobileye και καλύψτε ακόμα και τις πιο ιδιαίτερες ανάγκες του στόλου σας.

-Προχωρήστε άμεσα σε σίγαση του ραδιοφώνου του αυτοκινήτου, ώστε οι ηχητικές ειδοποιήσεις να είναι πιο αισθητές.

-Ενσωματώστε απτικές ειδοποιήσεις (π.χ. ένα κάθισμα οδηγού ή ένα τιμόνι μπορεί να εξοπλιστεί με ένα μηχανισμό δόνησης ρυθμισμένο σε ποικίλες εντάσεις, συχνότητες και μοτίβα).

-Απενεργοποιήστε άμεσα την εργοστασιακή ρύθμιση ελέγχου ταχύτητας (cruisecontrol) για να εξασφαλίσετε μεγαλύτερο χειροκίνητο έλεγχο του οχήματος – το απόλυτο / πρωτοποριακό Σύστημα Retrofit Enhancement Cruise Control (RECC) του είδους του.

-Προσθέστε οποιαδήποτε λειτουργία για συσκευή άλλου κατασκευαστή με διακριτή ψηφιακή εισαγωγή δεδομένων.

-Αναλογική ενσωμάτωση σε παλαιότερα οχήματα που δεν είναι εξοπλισμένα με CAN ή J-bus.