Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά Mobileye System

Το Mobileye είναι μια καινοτόμος σειρά προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού που μπορούν να εγκατασταθούν σε οποιοδήποτε όχημα. Αποτελείται από μια έξυπνη κάμερα, τοποθετημένη στο παρμπρίζ του οχήματος, η οποία παρακολουθεί διαρκώς τον δρόμο μπροστά και λειτουργεί ως ένα «τρίτο μάτι» για τη μείωση ή τον περιορισμό του κινδύνου σύγκρουσης.

Ειδοποίηση εξόδου από τη λωρίδα κυκλοφορίας

Ανίχνευση πεζών και ποδηλατών

Το Mobileye ανιχνεύει τις σημάνσεις των λωρίδων κυκλοφορίας στον δρόμο και ειδοποιεί τον οδηγό όταν παρεκκλίνει ακούσια (ή χωρίς τη χρήση φλάς) από τη λωρίδα κυκλοφορίας του, μετριάζοντας τον κίνδυνο μετωπικής σύγκρουσης.

Το Mobileye ανιχνεύει τους πεζούς και τους ποδηλάτες στον δρόμο και ειδοποιεί τον οδηγό όταν διατρέχει κίνδυνο σύγκρουσης, μετριάζοντας τον κίνδυνο.

Ειδοποίηση εμπρόσθιας σύγκρουσης

Ένδειξη ορίου ταχύτητας

Το Mobileye ανιχνεύει τα οχήματα στον δρόμο και ειδοποιεί τον οδηγό όταν κινδυνεύει από οπίσθια σύγκρουση με το προπορευόμενο όχημα.

Το Mobileye ανιχνεύει τα σήματα κυκλοφορίας και σας παρέχει το πραγματικό όριο ταχύτητας που αναφέρεται στον δρόμο, διασφαλίζοντας ότι είστε πάντα ενήμεροι.

Προειδοποίηση παρακολούθησης απόστασης

Ευφυής έλεγχος φώτων υψηλής δέσμης

Το Mobileye υπολογίζει την απόσταση, σε δευτερόλεπτα, ανάμεσα στο όχημά σας και το προπορευόμενο όχημα και σας ειδοποιεί όταν πλησιάσετε πάρα πολύ, μετριάζοντας τον κίνδυνο σύγκρουσης.

Το Mobileye ενεργοποιεί / απενεργοποιεί αυτόματα τα φώτα υψηλής δέσμης, ανάλογα με το επίπεδο του φωτός και τη απόσταση από τα οχήματα που κινούνται με αντίθετη κατεύθυνση.